Αποτελέσματα Διαγωνισμών

Πουλιά εκτροφής 2020

Πουλιά εκτροφής 2019

Πουλιά εκτροφής 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΙΝΟΥΑ SERIES 2018-2019 Ε.Σ.Ε.Μ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΙΝΟΥΑ 2018
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΑΗΔΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΙΝΟΥΑ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 2018
Πουλιά εκτροφής 2015
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016 (Πανελλήνιος) - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016 (Πανελλήνιος) - ΜΟΝΑ
Νικητές Πανελληνίου
Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2014 - ΜΟΝΑ
Νικητές

Πουλιά εκτροφής 2013
2ος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
2ος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΜΟΝΑ
Νικητές 

Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΜΟΝΑ
Νικητές 

Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2013 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2013 - ΜΟΝΑ
Νικητές

Πουλιά εκτροφής 2012
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2013 (Πανελλήνιο) - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2013 (Πανελλήνιο) - ΜΟΝΑ
Νικητές Πανελλήνιου


Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2011 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2011 - ΜΟΝΑ
Νικητές

Πουλιά εκτροφής 2010
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2011 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2011 - ΜΟΝΑ
Νικητές 

Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2011 (Πανελλήνιο) - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2011 (Πανελλήνιο) - ΜΟΝΑ
Νικητές