Αποτελέσματα Διαγωνισμών

Πουλιά εκτροφής 2021 Πουλιά εκτροφής 2020 Πουλιά εκτροφής 2019 Πουλιά εκτροφής 2018 Πουλιά εκτροφής 2015 Πουλιά εκτροφής 2014
 • Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
 • Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2014 - ΜΟΝΑ
 • Νικητές
Πουλιά εκτροφής 2013
 • 2ος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
 • 2ος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΜΟΝΑ
 • Νικητές

 • Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
 • Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2014 - ΜΟΝΑ
 • Νικητές

 • Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2013 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
 • Διαγωνισμός Δεκεμβρίου 2013 - ΜΟΝΑ
 • Νικητές
Πουλιά εκτροφής 2012 Πουλιά εκτροφής 2011 Πουλιά εκτροφής 2010 Πουλιά εκτροφής 2009 Πουλιά εκτροφής 2008