Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Διαγωνισμός 2020

Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ε.Σ.Ε.Μ. Σας πληροφορούμε ότι παρά τις προσπάθειες του Δ.Σ. του συλλόγου μας να βρεθεί τόπος και τρόπος για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μας αυτό δεν κατέστη εφικτό. Το ξενοδοχείο όπου συνήθως γίνεται ο διαγωνισμός μας παραμένει κλειστό, αλλά και οι άλλοι πιθανοί χώροι στους οποίους έγινε αίτηση από το Δ.Σ. δεν διατίθενται από τους υπευθύνους για διαγωνισμούς, λόγω της παρούσης νομοθεσίας. Επομένως ο διαγωνισμός μας αυτή τη χρονιά δε θα γίνει, εκτός αν υπάρξει μέσα σε λίγες ημέρες άρση του εγκλεισμού (lockdown). Φιλικά, το Δ.Σ. του συλλόγου.