Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση

Αγαπητά μέλη του ΕΣΕΜ,
Σας ενημερώνουμε ότι στον πρώτο διαγωνισμό του συλλόγου μας,που θα γίνει στο Σπυροπούλειο
πνευματικό κέντρο από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2019.
1. Ο κάθε εκτροφέας μπορεί να συμμετέχει με 3 τετράδες στα stam, 2 δυάδες /series (4 πουλιά) και 4
μονά. Δηλαδή το μέγιστο είκοσι πουλιά.

2. Ο κάθε εκτροφέας θα μπορεί να παραλαμβάνει τα πουλιά που έχουν κριθεί εκτός και αν ζητήσει ο
κριτής να μείνουν στον διαγωνισμό για το σεμινάριο.

3. Πουλιά εκτός διαγωνισμού θα κριθούν μόνο εφόσον υπάρχει χρόνος.

4. Η συμμετοχή του κάθε πουλιού ορίζεται στα 3 ευρώ.

5. Οι σπόροι διατροφής κατά το διαγωνισμό θα είναι μείγμα τριών (κεχρί,ρούψεν,νίζερ σε αναλογία 60-
30-10 %)

6. Τα κλουβιά και οι βαλίτσες θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.

7.Θα πρέπει να καταβληθεί η ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ,όπως και να γίνουν οι αιτήσεις και η
καταβολή του αντίτιμου,για την παραγγελία των δακτυλιδιών για το έτος 2020.
Η αξία του κάθε δαχτυλιδιού,είναι 0,40 ευρώ. Επισημαίνεται ότι θα γίνει μία μόνο παραγγελία οπότε κάθε
εκτροφέας παρακαλείται για τις ενέργειες του.
Φιλικά,το Δ.Σ.