Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Παγκόσμιος Διαγωνισμός

   Αγαπητά μέλη του συλλόγου,
  
   Σας ενημερώνουμε ότι ο φετινός παγκόσμιος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Τσβόλε της Ολλανδίας τον Ιανουάριο του 2019. Όσα μέλη ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής και να καταβάλουν το απαιτούμενο αντίτιμο κατά τη διάρκεια διενέργειας του Συλλογικού μας Διαγωνισμού (6-12-18 έως και 10-12-18). Σύμφωνα με την Π.Ο.Ο. η τιμή συμμετοχή και μεταφοράς του κάθε πουλιού ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ σύνολο, καθώς και η τιμή του υποχρεωτικού καταλόγου στα δώδεκα (12) ευρώ. Η μεταφορά  των πουλιών στο διαγωνισμό θα γίνει με μέριμνα της Π.Ο.Ο.   

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Δ.Σ. του Συλλόγου.