Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018


ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Αγαπητά μέλη και φίλοι του συλλόγου, 

Με πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλόγου κ. Μπελεκουκια Φώτη συνεκλήθησαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, άμεσος μετά την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου μας, εξέλεξαν σαν Πρόεδρο του ΕΣΕΜ τον κ Φώτη Μπελεκουκια και ομόφωνα ακολούθως Αντιπρόεδρο τον κ Χαράλαμπο Λεβεντάκη, Γενικό Γραμματέα τον κ Ιωάννη Παπαδόπουλο και Ταμεία τον κ Σταύρο Γαγα. Έτσι και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες. Πρόεδρος Μπελεκουκιας Φώτης του Κυριάκου. Αντιπρόεδρος Λεβεντακη Χαράλαμπος του Γεωργίου. Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Ιωάννης του Χαραλάμπου. ΤΑΜΙΑΣ Σταύρος Γάγας του Ευαγγέλου. Μέλος Ιωάννης Σουλιος του Συμεών με αρμοδιότητες στους ανωτέρω αναφερθέντες όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 13 του καταστατικού του συλλόγου.
 
Στη νέα διοίκηση ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο της.