Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΕΜ-ΕΣΕΜ


ΕΣΕΜ - ΟΕΜ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  :
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 13-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΗΣ (OMJ)  : κ. ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΩΝ 
(STAM - Β1)
1.   ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ 479 ΒΑΘΜΟΙ 
2.   ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 418 ΒΑΘΜΟΙ
3.   ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 416 ΒΑΘΜΟΙ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΑΔΩΝ 
(SERIE - Β2)
1.  ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ 207 ΒΑΘΜΟΙ
2.   ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201 ΒΑΘΜΟΙ
3.   ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ 195 ΒΑΘΜΟΙ 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΝ
(ENKEL - Β4)
1.  ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 108 ΒΑΘΜΟΙ
2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 105 ΒΑΘΜΟΙ
3. ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 102 ΒΑΘΜΟΙ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ  123 ΒΑΘΜΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΤΕΤΡΑΔΑΣ
ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ  33 ΒΑΘΜΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ
ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΕΡΟΦΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑΔΑΣ
ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ 55 ΒΑΘΜΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΟΛ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΘΜΟΙ