Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΕΜ-ΕΣΕΜ

ΕΣΕΜ - ΟΕΜ

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ  :     ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

                                    ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΜΑΛΙΝΟΥΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : 13-16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS, ΓΛΥΦΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΗΣ (OMJ)  : κ. ΚΑΡΑΔΑΓΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΝΙΚΗΤΕΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΔΩΝ

(STAM - Β1)

 

1.         ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ                                479     ΒΑΘΜΟΙ

2.         ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ                    418     ΒΑΘΜΟΙ

3.         ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    416     ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΑΔΩΝ

(SERIE - Β2)

 

1.         ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ                  207     ΒΑΘΜΟΙ

2.         ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  201     ΒΑΘΜΟΙ

3.         ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ                  195     ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΩΝ

(ENKEL - Β4)

 

1..        ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ                    108     ΒΑΘΜΟΙ

2.         ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                105     ΒΑΘΜΟΙ

3.         ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ                    102     ΒΑΘΜΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

 

ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ                    123   ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΤΕΤΡΑΔΑΣ

 

ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ                    33   ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ

 

ΔΑΡΔΑΓΑΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ        9   ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΕΡΟΦΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑΔΑΣ

 

ΚΑΠΙΤΑΝΣΚΑ  ΕΡΙΚΑ                    55   ΒΑΘΜΟΙ

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΟΛ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΥ

 

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΘΟΔΩΡΗΣ               5   ΒΑΘΜΟΙ


Virus-free. www.avg.com