Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

                                    ΕΣΕΜ                       

                             ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      

ΑΡ.ΔΕΛΤ…………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………

ΣΤΑΜ:…………………..

ΚΛΑΣΗ Β1  (ΤΕΤΡΑΔΕΣ)

Αρ. Δακτυλιδιού                  Αρ. Δακτυλιδιού                Αρ. Δακτυλιδιού      

1.      Α…………                    2.   Α………….                          3.    Α………….         

            Β………….                          Β………….                                  Β………….

            C………….                          C………….                                  C………….

            D…………                           D………….                                  D…………..

ΚΛΑΣΗ Β2 (ΜΟΝΑ)                             ΚΛΑΣΗ Β3  (SERIES)

Αρ. Δακτυλιδιού               Αρ. Δακτυλιδιού                Αρ. Δακτυλιδιού      

   1…………                             A………….                                 C………….         

   2………….                            B………….                                  D………….

   3………….                           

   4…………                            

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

   1…………                             5………….                                  9………….         

   2………….                            6………….                                  10………….

   3………….                            7………….                                  

   4…………                             8………….                                  


Virus-free. www.avg.com