Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ * ΣΥΓΚΡΟΤΉΘΗΚΕ ΣΕ ΣΏΜΑ ΤΟ ΝΈΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ *

     Αγαπητά μέλη και φίλοι του ΕΣΕΜ.,
Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του συλλόγου κ. Δημήτρη Καρούση συνεκλήθεισαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, αμέσως μετά την εκλογή τους και με μυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του σωματείου μας, εξέλεξαν ομόφωνα σαν Πρόεδρο του ΕΣΕΜ τον κ. Φώτη Μπελεκούκια.και ομόφωνα ακολούθως σαν Αντιπρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη, Γενικό Γραμματέα τον κ.Δημήτρη Καρούση και Ταμεία τον κ, Σταύρο Γάγα, Έτσι και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Φώτης Μπελεκούκιας του Κυριάκου. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης Γρηγοριάδης του Φωκίωνος, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημήτριος Καρούσης του Στεφάνου,ΤΑΜΙΑΣ Σταύρος Γάγας του Ευαγγέλου και ΜΕΛΟΣ Αχιλλέας Σαρακατσιάνος του Γεωργίου,με αρμοδιότητες στους ανωτέρω αναφερθέντες, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού του συλλόγου.
     Στην νέα διοίκηση του συλλόγου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο τους.

Virus-free. www.avg.com