Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Κανονισμός Διαγωνισμών ΕΣΕΜ

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό διαγωνισμών του Συλλόγου μας, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2016.

Ο κανονισμός διαγωνισμών ισχύει για όλους τους επόμενους διαγωνισμούς του Συλλόγου μας και θα τηρείται απαρέγκλιτα.