Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Διεξαγωγή Διαγωνισμών του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας

Αγαπητά Μέλη,
σας ενημερώνουμε ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 ο Σύλλογός μας έχει προγραμματίσει τη διενέργεια των κάτωθι διαγωνισμών :

1ος Διαγωνισμός Ε.Σ.Ε.Μ.

Χρόνος διεξαγωγής
3 - 8 Δεκεμβρίου 2016   (Σάββατο - Πέμπτη).
Τόπος διεξαγωγής
Το ιδιόκτητο Κτίριο της ΛΥΔΙΑ Ε.Π.Ε. που μας έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον κο Ξύδη και βρίσκεται στο Ψυχικό, οδός Κ. Παλαμά 14& Μυστράλ, Τ.Κ.  15451 (βλ. χάρτηπεριοχής).
Κριτής
Van Meir Cor, O.M.J., Belgium.
Συμμετέχοντες
Μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ..
Ο κάθε εκτροφέας θα μπορεί να συμμετέχει :
στην κατηγορία των Τετράδων με 1 έως 3 τετράδες,
στην κατηγορία των Δυάδων με 1 ή 2 δυάδες,
στην κατηγορία των Μονών με 1 έως 4 καναρίνια,
στην κατηγορία των Παλαιών Καναρινιών με 1 έως 4 καναρίνια.
Παραλαβή καναρινιών
Σάββατο, 3-12-2016, ώρα 10 π.μ. - 3 μ.μ..
Διάρκεια κρίσης
Από την Δευτέρα (5-12-2016) μέχρι και την Πέμπτη (8-12-2016) θα κριθούν όλα τα καναρίνια.
Διεξαγωγή σεμιναρίου
Πέμπτη (8-12-2016), μετά το πέρας της κρίσης των καναρινιών. Σε περίπτωση που ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κρίσης δεν επαρκέσει το Σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί.
Απονομή Βραβείων
Πέμπτη (8-12-2016), μετά το πέρας του σεμιναρίου.
Παράδοση Καναρινιών
Πέμπτη (8-12-2016), μετά το πέρας της απονομής βραβείων.

Ο κ. Van Meir Cor θ' αφιχθεί στην Αθήνα την Κυριακή, 4-12-2016 και θ' αναχωρήσει την Πέμπτη, 8-12-2016.

2ος Διαγωνισμός  Ε.Σ.Ε.Μ. - Ο.Ε.Μ.

Ο 2ος διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τον Ο.Ε.Μ..
Χρόνος διεξαγωγής
24 - 28 Ιανουαρίου 2017   (Τρίτη - Σάββατο).
Τόπος διεξαγωγής
Το ιδιόκτητο Κτίριο της ΛΥΔΙΑ Ε.Π.Ε. που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον κο Ξύδη στους Συλλόγους μας για τη διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού και βρίσκεται στο Ψυχικό, οδός Κ. Παλαμά 14 &Μυστράλ, Τ.Κ.  15451 (βλ. χάρτη περιοχής).
Κριτές
Van Verdegem Jozef, O.M.J., Belgium.
Soethaert Jackie, O.M.J., Belgium
Συμμετέχοντες
Μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ. και του Ο.Ε.Μ..
Ο κάθε εκτροφέας θα μπορεί να συμμετέχει :
στην κατηγορία των Τετράδων με 1 έως 3 τετράδες,
στην κατηγορία των Δυάδων με 1 ή 2 δυάδες,
στην κατηγορία των Μονών με 1 έως 4 καναρίνια,
στην κατηγορία των Παλαιών Καναρινιών με 1 έως 4 καναρίνια.
Παραλαβή καναρινιών
Τρίτη, 24-1-2017, ώρα 12μ. - 6 μ.μ..
Διάρκεια κρίσης
Από την Πέμπτη, 26-1-2017 έως και το Σάββατο 28-1-2017 θα κριθούν όλα τα καναρίνια.
Διεξαγωγή σεμιναρίου
Σάββατο, 28-1-2017, μετά τις 6 μ.μ..
Απονομή Βραβείων
Σάββατο, 28-1-2017, μετά τις 6 μ.μ..
Παράδοση Καναρινιών
Σάββατο, 28-1-2017, μετά τις 6 μ.μ..

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Όλοι οι εκτροφείς - Μέλη πρέπει να γνωρίζουν όλα όσα περιέχονται στον από 9-10-2016 Κανονισμό Διαγωνισμών Ωδικών Καναρινιών Μαλινουά του Συλλόγου μας, τον οποί ενέκρινε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση.
Κατά την παράδοση των καναρινιών τους όλοι οι εκτροφείς πρέπει να έχουν συμπληρώσει τους παρακάτω πίνακες για τη σειρά - θέση στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν και κριθούν τα καναρίνια τους ενώπιον του κριτή, ως εξής :

Για τις τετράδες

Α
000-000/17
Γ
000-000/17
Β
000-000/17
Δ
000-000/17

Για τις δυάδες

Α
000-000/17
Β
000-000/17

Για τα Μονά ή Παλαιά καναρίνια, όταν συμπληρώνουν τετράδα

Α
000-000/17
Γ
000-000/17
Β
000-000/17
Δ
000-000/17

Για τα Μονά ή Παλαιά καναρίνια, όταν συμπληρώνουν τριάδα

Α
000-000/17

Β
000-000/17
Γ
000-000/17
ή

Β
000-000/17
Α
000-000/17
Γ
000-000/17

Οι σπόροι διατροφής των διαγωνιζομένων καναρινιών θα είναι μίγμα τριών (3) σπόρων - κεχρί, ρούψεν, νίζερ σε αναλογία 60-30-10 αντίστοιχα - και τα συρτάρια - πάτοι των κλουβιών θα καλύπτονται με πέλετ (κυλινδρικό) Α1 Κλάσσης.
Αμέσως μετά την παραλαβή τα καναρίνια θα ταϊστούν με το μίγμα αυτό και τα συρτάρια θα στρωθούν με το συγκεκριμένο υλικό.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για κάθε καναρίνι ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ. Αυτό ισχύει και για καναρίνια που θα κριθούν εκτός διαγωνισμού.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατόπιν συνεννόησης με την Ο.Ε.Δ. ο κριτής, όταν τελειώσει την κρίση όλων των διαγωνιζομένων καναρινιών κι έχει χρόνο και διάθεση, κρίνει τα καναρίνια εκτός διαγωνισμού.
 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ

Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους για το έτος 2017 είναι τριάντα (30) ευρώ.
Όλα τα μέλη θα πρέπει να παραγγείλουν τα δακτυλίδια που επιθυμούν για το έτος 2017 μέχρι το τέλος του 1ου διαγωνισμού, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 8-12-2016, ώστε να γίνει αμέσως μετά η παραγγελία στο εξωτερικό και παραλειφθούν έγκαιρα. Το κόστος κάθε δακτυλιδιού θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) περίπου. Προς αποφυγή λαθών θα πρέπει κάθε μέλος να δίδει την παραγγελία του εγγράφως π.χ. ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ

Η ετήσια συνδρομή 2017 θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την αξία των παραγγελλομένων δακτυλιδιών.
Παρακαλούνται τα μέλη που δεν θα παραγγείλουν δακτυλίδια να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι το πέρας του 1ου διαγωνισμού.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2016-2017 θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη με την επιμέλεια των συλλόγου μαλινουάδων Σ.Ε.ΜΑ..
Για τον χρόνο, τον χώρο και τους όρους συμμετοχής θα σας ενημερώσουμε, όταν λάβουμε την ανακοίνωση του διοργανωτή.


                                                                                     Σας Ευχόμαστε Ολόψυχα
                                                                                                Καλή Επιτυχία
                                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                        Φώτης Μπελεκούκιας