Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας

Αγαπητά μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ.,

Την 9η Οκτωβρίου 2016 συνεδρίασε νόμιμα η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών του Συλλόγου.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ.

Γάγας Σταύρος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Καρούσης Δημήτριος
Μπελεκούκιας Φώτιος
Σαρακατσιάνος Αχιλλέας

Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι κ.κ.

Καραλής Δημήτριος
Λεβεντάκης Χαράλαμπος
Ξενιτάκης Παναγιώτης

Την ίδια ημέρα συνεδρίασαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
  • Φώτιος Μπελεκούκιας Πρόεδρος
  • Παναγιώτης Γρηγοριάδης Αντιπρόεδρος
  • Δημήτριος Καρούσης Γραμματέας
  • Σταύρος Γάγας Ταμίας
  • Αχιλλέας Σαρακατσιάνος Μέλος
Η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. και της Ε.Ε. είναι για ένα (1) έτος.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον Κανονισμό Διαγωνισμών Καναρινιών Μαλινουά που αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα καθώς και όλες τις ενέργειες της Προσωρινής Διοίκησης του Συλλόγου που έλαβαν χώρα από την ίδρυσή του μέχρι τη Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2016.

Ολόκληρο το κείμενο του Κανονισμού Διαγωνισμών θ' αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου και θ' αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσα μέλη έχουν δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση κι επιθυμούν να λάβουν αντίγραφο του Κανονισμού παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τον Γραμματέα του Συλλόγου κ. Δημήτριο Καρούση (τηλ. 6942-016574).

Με Πολλούς Χαιρετισμούς κι Ευχές
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φώτιος Μπελεκούκιας