Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Κανονισμός Διαγωνισμών ΕΣΕΜ

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό διαγωνισμών του Συλλόγου μας, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2016.

Ο κανονισμός διαγωνισμών ισχύει για όλους τους επόμενους διαγωνισμούς του Συλλόγου μας και θα τηρείται απαρέγκλιτα.Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Διεξαγωγή Διαγωνισμών του Συλλόγου μας

ΠΡΟΣ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας

Αγαπητά Μέλη,
σας ενημερώνουμε ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 ο Σύλλογός μας έχει προγραμματίσει τη διενέργεια των κάτωθι διαγωνισμών :

1ος Διαγωνισμός Ε.Σ.Ε.Μ.

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας

Αγαπητά μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ.,

Την 9η Οκτωβρίου 2016 συνεδρίασε νόμιμα η Γενική Συνέλευση των Ιδρυτικών Μελών του Συλλόγου.

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κ.κ.