Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΕΣΕΜ Waterslagers, μετά την έγκριση του καταστατικού του συλλόγου από το αρμόδιο ειρηνοδικείο, καλεί όλα τα ιδρυτικά μέλη στη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του ΕΣΕΜW.

H Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία που ευγενικά μας παραχώρησε η εταιρεία ΛΥΔΙΑ, στο Νέο Ψυχικό, επί των οδών Κωστή Παλαμά 14 & Μυστράλ - 15451.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
  • Απολογισμός πεπραγμένων προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
  • Έγκριση εσωτερικού κανονισμού διαγωνισμών του συλλόγου 
  • Εκλογή νέας Διοίκησης και λοιπών Οργάνων Διοίκησης όπως προβλέπονται από το καταστατικό
Από την Διοικούσα επιτροπή
Παναγιώτης Γρηγοριάδης
Δημήτρης Καρούσης