Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανελληνίου Διαγωνισμού Ιανουαρίου 2016Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016
Διοργάνωση ΕΣΕΜ
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Πουλιά εκτροφής 2015