Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανελληνίου Διαγωνισμού Ιανουαρίου 2016Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016
Διοργάνωση ΕΣΕΜ
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα
Πουλιά εκτροφής 2015

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016
Διοργάνωση ΕΣΕΜ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΔΩΝ
Πουλιά εκτροφής 2015


Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016 - ΜΟΝΑΠανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2016
Διοργάνωση ΕΣΕΜ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΩΝ
Πουλιά εκτροφής 2015