Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμών 2015-2016

Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Μαλινουά
Έτος Ιδρύσεως 1996
Βαρατάση 2, Αθήνα 114 75
Τηλ. : 210-6442074
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.


ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016. Συνδρομή μελών. Παραγγελία δακτυλιδιών.Αγαπητά Μέλη,

το Διοικητικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι για την αγωνιστική περίοδο 2015 - 2016 ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει τρεις (3) διαγωνισμούς.

1ος Διαγωνισμός

Χρόνος διεξαγωγής
26 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη - 29 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή.

Τόπος διεξαγωγής
Στον ευγενικά δωρεάν παραχωρούμενο, χώρο των γραφείων της εταιρείας «ΛΥΔΙΑ», στο Ψυχικό, οδός Κωστή Παλαμά 14 και Μιστράλ ΤΚ 1451.

Κριτής
κ. Ανδρέας Πανόπουλος. Εθνικός Κριτής Μαλινουά.

Παραλαβή καναρινιών
Πέμπτη , 26-11-2015, ώρα 15.00. - 21.00.

Συμμετέχοντες
Μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ.

Διάρκεια κρίσης
Από την Παρασκευή (27-11-2015) έως και την Κυριακή 29-11-2015).

Διεξαγωγή σεμιναρίου
Κυριακή (29-11-2015), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κρίσης των καναρινιών.

Απονομή Βραβείων
Κυριακή (29-11-2015), μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Παράδοση Καναρινιών
Κυριακή (29-11-2015), μετά την απονομή των βραβείων.

2ος Διαγωνισμός

Χρόνος διεξαγωγής
5-12-2015.

Τόπος διεξαγωγής
Στον ευγενικά δωρεάν παραχωρούμενο, χώρο των γραφείων της εταιρείας «ΛΥΔΙΑ», στο Ψυχικό, οδός Κωστή Παλαμά 14 και Μιστράλ ΤΚ 1451.

Κριτής
κ. Edward Maquestiaux O.M.J. Belgium.

Παραλαβή καναρινιών
Σάββατο, 5-12-2015, ώρα 09.00 – 15.00 .

Συμμετέχοντες
Μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ..
Εκτροφείς από την Ιταλία με 70 πουλιά.

Διάρκεια κρίσης
Από την Δευτέρα (7-12-2015) μέχρι και την Πέμπτη (10-12-2015) θα κριθούν όλα τα καναρίνια.

Διεξαγωγή σεμιναρίου
Πέμπτη(10-12-2015), μετά το πέρας της κρίσης των καναρινιών. Σε περίπτωση που ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κρίσης δεν φθάσει και παραταθεί η διάρκειά της, το Σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί.

Απονομή Βραβείων
Πέμπτη (10-12-2015), μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Παράδοση Καναρινιών
Πέμπτη (10-12-2015) μετά το πέρας του σεμιναρίου.

3ος Διαγωνισμός (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ)

Χρόνος διεξαγωγής
19-1-2016.- 22-1-16

Τόπος διεξαγωγής
Στον ευγενικά δωρεάν παραχωρούμενο, χώρο των γραφείων της εταιρείας «ΛΥΔΙΑ», στο Ψυχικό, οδός Κωστή Παλαμά 14 και Μιστράλ ΤΚ 1451.

Κριτές
κ.κ. Van Meir Core O.M.J Belgium και Jellico Aleksic O.M.J Serbia.

Παραλαβή καναρινιών
Τρίτη, 19-1-2016, ώρα 09.00 – 15.00 .

Συμμετέχοντες
Πανελλήνιος Διαγωνισμός. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής.

Διάρκεια κρίσης
Από την Πέμπτη (19-1-2016) μέχρι και την Κυριακή (24-1-2016) θα κριθούν όλα τα καναρίνια.

Διεξαγωγή σεμιναρίου
Κυριακή (24-1-2016), μετά το πέρας της κρίσης των καναρινιών. Σε περίπτωση που ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κρίσης δεν φθάσει και παραταθεί η διάρκειά της, το Σεμινάριο δεν θα διεξαχθεί.

Απονομή Βραβείων
Κυριακή (24-1-2016), μετά το πέρας του σεμιναρίου.

Παράδοση Καναρινιών
Κυριακή (24-1-2016) μετά το πέρας του σεμιναρίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή Διαγωνισμών είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τους κ.κ. : Φώτιο Μπελεκούκια, Παναγιώτη Γρηγοριάδη, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, Ιωάννη Σούλιο και Δημήτριο Καρούση

Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την διεξαγωγή των διαγωνισμών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Τα καναρίνια θα προσκομίζονται στην επιτροπή διαγωνισμών του Συλλόγου μας, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη και θα αποφασίζει για τη συμμετοχή τους ή μη στο διαγωνισμό.

Τα καναρίνια θα ελέγχονται για τα χαρακτηριστικά τους (νούμερο καναρινιού, κωδικός παραγωγού, έτος γέννησης) και την υγεία τους.

Αν κάποιο καναρίνι δεν έχει ορθά χαρακτηριστικά ή παρουσιάζει εμφανή προβλήματα υγείας θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

Όλα τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Μ. θα πρέπει να φέρουν τα καναρίνια τους σε υγιή κατάσταση, χωρίς εξωπαράσιτα (ψείρες, ακάρεα κ.λ.π.) με πεντακάθαρα τα δακτυλίδια από περιττώματα για να διακρίνονται εύκολα τα χαρακτηριστικά τους και να μην ταλαιπωρείται το ελεγχόμενο καναρίνι.

Τα κλουβιά και οι βαλίτσες μεταφοράς θα πρέπει να είναι καθαρές και απολυμασμένες για εξωπαράσιτα (ψείρες, ακάρεα κ.λ.π.).

Ταυτόχρονα με τα καναρίνια τα μέλη θα πρέπει να παραδίδουν στην επιτροπή σχέδιο για τη σειρά - θέση στην οποία επιθυμούν να τοποθετηθούν τα καναρίνια κατά την κρίση τους ενώπιον του κριτή,

Οι σπόροι διατροφής των διαγωνιζομένων καναρινιών θα είναι μίγμα τριών (3) σπόρων - κεχρί, ρούψεν, νίζερ σε αναλογία 60-30-10 αντίστοιχα - και τα συρτάρια - πάτοι των κλουβιών θα καλύπτονται με ροκανίδι οξιάς.

Αμέσως μετά την παραλαβή τα καναρίνια θα ταϊστούν με το μίγμα αυτό και τα συρτάρια θα στρωθούν με το συγκεκριμένο υλικό.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για κάθε καναρίνι ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ. Αυτό ισχύει και για καναρίνια που θα κριθούν εκτός διαγωνισμού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που ο κριτής τελειώσει την κρίση όλων των διαγωνιζομένων καναρινιών και έχει χρόνο και διάθεση να κρίνει καναρίνια προηγούμενων ετών, μπορεί, κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή διαγωνισμών, τα μέλη να φέρουν παλιά πουλιά για να κριθούν εκτός συναγωνισμού και βραβείων.

Ειδικά, τα καναρίνια αυτά παραδίδονται μετά την έναρξη του διαγωνισμού και παραλαμβάνονται αμέσως μετά την κρίση τους.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ

Η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους για το έτος 2016 είναι τριάντα (30) ευρώ.

Όλα τα μέλη θα πρέπει να παραγγείλουν τα δακτυλίδια που επιθυμούν για το έτος 2016 μέχρι το τέλος του 1ου διαγωνισμού, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 29-11-2015, ώστε να γίνει αμέσως μετά η παραγγελία στο εξωτερικό και παραλειφθούν έγκαιρα. Το κόστος κάθε δακτυλιδιού θα ανέλθει στο ποσό των πενήντα λεπτών (0,50) περίπου. Προς αποφυγή λαθών θα πρέπει κάθε μέλος να δίδει την παραγγελία του εγγράφως.

Η ετήσια συνδρομή 2016 θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την αξία των παραγγελλομένων δακτυλιδιών.

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν θα παραγγείλουν δακτυλίδια να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους μέχρι το πέρας του 1ου διαγωνισμού

Σας Ευχόμαστε Ολόψυχα

Καλή Επιτυχία.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Καρούσης              Παναγιώτης Γρηγοριάδης