Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη διαγωνισμών 2015-2016

Ελληνικός Σύλλογος Εκτροφέων Μαλινουά
Έτος Ιδρύσεως 1996
Βαρατάση 2, Αθήνα 114 75
Τηλ. : 210-6442074
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.


ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016. Συνδρομή μελών. Παραγγελία δακτυλιδιών.