Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

2ος Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2014 (πουλιά εκτροφής 2013)


2ος Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2014 
(πουλιά εκτροφής 2013)