Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαγωνισμού Ιανουαρίου 2012


Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαγωνισμού 22 – 28 Ιανουαρίου 2012 
ΤΕΤΡΑΔΕΣ & ΜΟΝΑ


Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2012 - ΜΟΝΑ


Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2012
Μονά Τελικό ( 22 – 28 Ιανουαρίου 2012 )

Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2012 - ΤΕΤΡΑΔΕΣ


Διαγωνισμός ΕΣΕΜ Ιανουαρίου 2012
Τετράδες Τελικό ( 22 – 28 Ιανουαρίου 2012 )