Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - Τετράδες


Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - ΣΤΑΜ