Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΛΙΝΟΥΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 2009
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ημερομηνία 10 – 17 Ιανουαρίου 2010 – Διοργανωτής ΕΣΕΜ
(ΚΡΙΤΗΣ Κος Peeters Joris) Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ   STAM


  1ος
   
 011 Ο.Ε.Μ

ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

488  Βαθμοί

2ος
    
325 Ε.Σ.Ε.Μ

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

450  Βαθμοί

  3ος

280 Ε.Σ.Ε.Μ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

449  Βαθμοί

  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ   ΜΟΝΑ


  1ος
  
 011 Ο.Ε.Μ

ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 120 Βαθμοί

2ος
    
011 Σ.Ε.Μ.A

ΣΜΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 117 Βαθμοί

  3ος

320 Ε.Σ.Ε.Μ

ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 114  ΒαθμοίCHAMPION  :  Αριθμ. Δακτυλιδιού 325/016/ 09 εκτροφέας ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κaλύτερη  KLOKK  τετράδας  : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( 280 Ε.Σ.Ε.Μ ) 34 Βαθμοί

Κaλύτερη  BOLL  τετράδας     : ΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( 089 Ο.Ε.Μ ) 17 Βαθμοί

Κaλύτερες  ΝΕΡΟΦΩΝΕΣ       : ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ( 011 Ο.Ε.Μ ) 54 Βαθμοί

Κaλύτερη KLOKK : Αριθμ. Δακτυλιδιού 324/016/ 09 εκτροφέας ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                 
                                                                          Πολλές Ευχές για την καινούργια χρονιά
                                                                         Υγεία για όλους
                                                                                                                                          

                                                                        Ε . Σ . Ε . Μ