Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - ΜΟΝΑ


Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - ΜΟΝΑ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - Τετράδες


Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009) - ΣΤΑΜ

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιανουαρίου 2010 (Πουλιά εκτροφής 2009)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΛΙΝΟΥΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 2009
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ημερομηνία 10 – 17 Ιανουαρίου 2010 – Διοργανωτής ΕΣΕΜ
(ΚΡΙΤΗΣ Κος Peeters Joris)