Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα διαγωνισμού ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Μ
6-13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΣ Κος ZELJKO ALEKSIC
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 317 ΠΟΥΛΙΑ


ΝΙΚΗΤΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

STAMM

1os ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 507 Βαθµούς
2oς ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 497 Βαθµούς
3ος ∆ΑΡ∆ΑΓΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 475 Βαθµούς

ΜΟΝΑ

1os ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 123 Βαθµούς
2oς ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 117 Βαθµούς
3ος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 117 Βαθµούς

CHAMPION
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 129 Βαθµούς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 8 Βαθµούς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΟΛ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 5 Βαθµούς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΛΟΚ ΤΕΤΡΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 30 Βαθµούς

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΕΡΟΦΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 60 Βαθµούς