Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008

Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008 - ΤΕΤΡΑΔΕΣΑποτελέσματα Διαγωνισμού ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008 ΤΕΤΡΑΔΕΣ
Κριτής: ZELJKO ALEKSIC Συμμετοχή: 317 πουλιά

Διαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008 - ΜΟΝΑΔιαγωνισμός ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008 - ΜΟΝΑ
Κριτής: ZELJKO ALEKSIC Συμμετοχή: 317 πουλιάΣυγκεντρωτικά αποτελέσματα διαγωνισμού ΟΕΜ Δεκεμβρίου 2008


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Ε.Μ
6-13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ FOUR SEASONS ΓΛΥΦΑ∆Α
ΚΡΙΤΗΣ Κος ZELJKO ALEKSIC
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 317 ΠΟΥΛΙΑ


ΝΙΚΗΤΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ